درباره مجله روگذر

جهت آشنایی با مجله روگذر در ادامه همراه ما باشید. مجله وقایع نگاری روزمره یک مهندس معماری که درباره طراحی سازه، دکوراسیون، مدیریت پروژه ساختمانی، طراحی سایت شرکت مهندسی معماری میباشد.