دوچرخه سواری

نمره قبولی در مدیریت زیست محیطی

فاطمه عسگرنیا-خبرگار:مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در حاشیه ارزیابی دستاوردهای محیط زیستی شهرداری منطقه 11 گفت: رویکرد زیست محیطی مدیریت شهری منطقه 11 پیروز بوده، اما افزایش پیاده راه ها در منطقه باید مورد توجه مسئولان شهری قرار بگیرد.

3 آبان 1398

ترین های کاروان ایران در بازی های آسیایی 2018 را بشناسید

کاروان ورزشی ایران در حالی با 378 ورزشکار راهی بازی های آسیایی می گردد که بعضی از این ورزشکاران رکوردهای قابل توجهی را به خود اختصاص داده اند.

24 مهر 1398